Oferty dnia

Kordoba w Hiszpanii

Kordoba - miasto położone w południowej części Hiszpanii, w Andaluzji. Początkowo była to osada iberyjska, która w III w. p.n.e. przeszła pod panowanie Kartaginy, następnie Rzymu, by potem zostać włączona do Bizancjum. W VI w. zdobyli ją Wizygoci, a od VIII w. pozostawała w rękach Arabów. W 756 r. stała się stolica niezależnego emiratu. W 929 r. zaczął istnieć tzw. kalifat kordobański. W tym czasie Kordoba przeżyła ogromny rozkwit. Była jednym z ważniejszych miast w całej Hiszpanii, ośrodkiem nauki, kultury i sztuki.

Rozpad kalifatu datuje się na 1031 r. W XIII w. Kordoba przeszła w ręce chrześcijan i stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Była nim Az do XVI w., kiedy to nastąpił zastój w rozwoju miasta. Na początku XIX w. została zdobyta przez wojska napoleońskie. W czasie wojny domowej była ośrodkiem sił frankistowskich. Rozwój gospodarczy nastąpił dopiero w latach 50-tych XX w.

Ciekawym zabytkiem Kordoby jest Mezquita - przebudowany na katedrę meczet. Budowla została wzniesiona w okresie VIII- X w. na fundamentach świątyni rzymskiej Mezquita zajmuje bardzo duży teren i jest jedną z ładniejszych pozostałości po czasach arabskich w Hiszpanii. Z czasów arabskich pochodzi również tutejszy Alkazar. Twierdzę przebudowano w XIV w. Niegdyś była siedzibą Izabeli Kastylijskiej i Ferdynarda Aragońskiego.

Oprócz wcześniej wspomnianych zabytków, warto odwiedzić liczne pałace z XV i XVI w., kościoły, jak np. Santa Marina (najstarszy zachowany w Kordobie), czy Iglesia del Carmen. Można także udać się za miasto, do położonej 8 km od Kordoby Mediny Azahara. Znajdują się tam pozostałości ogromnego kompleksu pałacowego z czasów Umajjadzkich (X w.).