Oferty dnia

Troja w Turcji

Troja - mitologiczne miasto opisane przez Homera w „Illiadzie”. Według opowieści miejsce to było sceną krwawego konfliktu pomiędzy mieszkańcami państwa Priama a Grekami. Każdy z nas uczył się w szkole o Helenie i Parysie, i o wielkim męstwie Achillesa. Każdy z nas oglądał film „Troja”, i zapewne każdy ma swoje wyobrażenie na temat tego niezwykłego miejsca. Jednak nie ma dowodów na to, że ruiny odnalezione na wzgórzu Hisarlik były świadkami homerowskiej historii.

W mieście znajdował się grobowiec Achillesa, który odwiedzali wielcy starożytnego świata, jak Aleksander Wielki. Po wojnie z Mitrydatesem w I w. p.n.e. zniszczoną Troję odbudował Juliusz Cezar. Tu także urodził się Eneasz, uważany za założyciela Rzymu, jeszcze zanim przyjął się kult Romulusa. Istnieje wiele historycznych zapisków na temat Troi, nie ma więc wątpliwości, że takie miasto istniało.

Odkrycia Troi dokonał niemiecki archeolog - amator, Heinrich Schliemann w 1873 r., który w jej poszukiwaniu czerpał wskazówki z homerowskiej „Illiady”. Znalezione w pierwszej fazie wykopalisk skarby pochodziły jednak z czasów dużo wcześniejszych niż te opisane w eposie. W efekcie, w miejscu stanowisk archeologicznych odkryto 9 warstw zabudowań pochodzących z różnych okresów. Przypuszcza się, że tą mitologiczną Troją była Troja VII, jednak i tu, wśród badaczy zdania są podzielone.

Obecnie, na wzgórzu Hisarlik możemy podziwiać jedynie ruiny miasta. Atrakcją jest tu duża replika słynnego konia trojańskiego. Można wejść do jego wnętrza i wspiąć się po drewnianej konstrukcji, aby podziwiać widok na Troję i jej okolicę.