Oferty dnia

Korynt w Grecji

Korynt - starożytny Archea Korinthos, miasto portowe w Grecji położone na Peloponezie. W starożytności miasto to pełniło ważną rolę. Ślady osadnictwa na jego terenie pochodzą z V tysiąclecia p.n.e. Okres największego rozkwitu przypadł na 600 r. p.n.e. kiedy to Korynt był wielkim ośrodkiem handlowym. Produkowano tu także przedmioty z ceramiki i brązu. Po podbiciu przez Rzymian w 146 r. p.n.e. został zburzony i następnie odbudowany aby stać się stolicą rzymskiej kolonii Corinthiensis, a później prowincji Achai. Po Rzymianach Korynt przeszedł w ręce Krzyżowców, potem Wenecjan i Turków Osmańskich. Obecnie pozostałości po starożytnym mieście znajdują się kilka kilometrów od współczesnego.

Na terenie antycznego Koryntu można zwiedzać ruiny świątyni Apollina z VI w. p.n.e. Budowla ta została wzniesiona w stylu doryckim i jest jednym z najważniejszych zabytków Koryntu. Na wzgórzu Akrokorynt znajdują się fragmenty średniowiecznej twierdzy. W tym miejscu stała niegdyś świątynia Afrodyty. Znajdziemy tu także wiele pozostałości po Rzymianach, m.in. agorę z I w., termy Euryklesa, peribolos Apollina, źródło Glauke, a także teatr na ok. 15 tys. widzów.