Podróże, wakacje
Wakacje
Nawigacja: Strona główna » Artykuł

Bankructwo biura podróży Triada

Bankructwo biura podróży Triada

Triada od wielu lat była czołowym polskim touroperatorem, dla wielu turystów nie lada zaskoczeniem jest fakt, że gigant zbankrutował. Nie pomogły ostatnie zmiany w zarządzie oraz inne zabiegi mające podtrzymać kolosa na nogach.
 

Ludzie z branży turystycznej o problemach Triady mówili od dobrych kilku miesięcy, także na niektórych forach internetowych można było przeczytać głosy pracowników biura, którzy żalili się na niewypłacanie pensji w terminie. W tym czasie miało miejsce kilka ciekawych zabiegów. Fotel prezesa i założyciela spółki - Piotra Zawistowskiego, zajął Krzysztof Wójcik, który zmienił nazwę spółki na BBPT S.A. (Byłe Biuro Podróży Triada). Co ciekawe w międzyczasie Sky Club (firma-córka Triady) zyskała nowego inwestora - Dom Maklerski IDM S.A., z którą Wójcik jest powiązany.

Ale o co chodzi?
Jak nie wiadomo o co chodzi, wiadomo że chodzi o pieniądze. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż wszystkie te zabiegi miały na celu „wyciągnięcie” wszystkiego co dobre z Triady na rzecz Sky Club, który to obecnie jest organizatorem wycieczek firmowanych logiem „Triada”. Jak możemy przeczytać na łamach serwisu turystyka.rp.pl, Sky Club najprawdopodobniej płaci kwartalnie za dzierżawę znaku towarowego „Triada” 30 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy na stronie internetowej triada.pl nadal oferowane są wycieczki. Po przejściu do zakładki „) nas” pojawia się informacja potwierdzająca - „Sky Club Sp. z o.o. jest organizatorem wyjazdów dla marek Triada i Sky Club ...”. Plusem dla turystów jest to, że nie powinni obawiać się problemów związanych z wyjazdem na zakupione wcześniej wycieczki, tak jak to miało np. podczas upadku biura podróży Selectours.

Jak nie stracić na bankructwie?
Z pewnością zarząd, a w szczególności prezes Triady Pan Piotr Zawistowski wiedział dużo wcześniej co się święci. Stąd też wiele dawnych biur sprzedaży Triady przejęła spółka Hello Holidays - w skład jej rady nadzorczej wchodzi Pani Ewa Zawistowska - żona Pana Piotra.

Co z wierzycielami?
Tutaj pojawia się nieciekawa perspektywa. Jednym z głównych składników majątku BBPT (dawnej Triady) jest zapewne marka „Triada”, która jak wspomnieliśmy jest dzierżawiona przez Sky Club. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja związana z domeną internetową „triada.pl”, jak się okazało od 15.03.2012 roku jest ona własnością (nie jest dzierżawiona) SKY CLUB Sp. z o.o., co nie jest dla nas do końca jasne, na jakich zasadach została przekazana.

Wróćmy do upadłości
Na łamach internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego, możemy znaleźć następujący komunikat:

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w sprawie o sygn. akt X GU 76/12 ogłosił upadłość BBPT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61 lok. 100 (dawniej Triada S.A.), obejmującą likwidację majątku.


Sąd uznał postępowanie upadłościowe BBPT S.A. za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka masy upadłości w osobie Joanny Opalińskiej.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie miesiąca, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia należy dokonać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 43/12.

/ Fr / 2012-04-15

Komentarze:


kaka
2012-07-03


a ja miałam jechać właśnie z Triadą...uf ...opaczność wróciłam wczoraj z podróży poślubnej organizowaną przez firmę TUI.....

PAVULON
2012-04-16


nie pojechałbym z biurem które ma jakiekolwiek powiązania z upadłym, niezależnie jak się nazywa i jakie jest wielkie

Aby skomentować musisz być zalogowany.

REKLAMA