Podróże, wakacje
Wakacje
Nawigacja: Strona główna » Regulamin
Regulamin
 1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zakładając konto w serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Podczas rejestracji w serwisie użytkownik zobowiązuje się podać swój poprawny adres e-mail.
 4. Dane podane przez użytkownika podczas zakładania konta nie będą udostepniane osobom trzecim.
 5. Serwis nie jest miejscem do umieszczania reklam dlatego zabrania się REKLAMOWANIA innych stron internetowych bądź firm, szczególnie tych prowadzących działalność komercyjną. Punkt ten dotyczy każdej części serwisu, m.in. forum, wiadomości prywatnych, opisów podróży czy komentarzy do zdjęc. Zabrania się także wypowiedzi, które nie wnoszą niczego konstruktywnego do prowadzonej dyskusji, a także tych, które nie są merytoryczne - oceny takich wypowiedzi dokonuje Administrator oraz moderatorzy, ocena taka nie podlega dyskusji i jest ostateczna.
 6. Naruszenie regulaminu może doprowadzić do usunięcia konta.
 7. Podczas zakładania konta użytkownik zaznacza czy chce otrzymywać e-mailem na podany adres, informacje o nowościach w serwisie www.travelmaniacy.pl oraz czy chce otrzymywać informacje o nowych serwisach twórców serwisu www.travelmaniacy.pl.
 8. Zgoda na otrzymywanie informacji podana w pkt. 7 może być w każdej chwili weryfikowana przez użytkownika w edycji profilu.
 9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie awarie serwisu, bądź szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu, bądź jego awarii.
 10. Administrator i moderatorzy serwisu mają prawo do kasowania/edycji każdej treści umieszczonej w serwisie, która narusza niniejszy regulamin.
 11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. Ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego usunięcia konta w serwisie. Jeśli użytkownik wyraża taką chęć, musi po zalogowaniu się do własnego konta, samemu usunąć wszystkie dodane podróże oraz podane dane osobowe w swoim profilu. Następnie należy skontaktować się z administratorem serwisu (email: g.marchlewicz@travelmaniacy.pl) z prośbą o deaktywację konta. Deaktywacja jest bezpowrotna i skutkuje usunięciem wszelkich danych osobowych użytkownika (w tym adresu e-mail) z systemu portalu w taki sposób aby nie pozostały żadne dane mogące identyfikować go z żadną osobą fizyczną. W systemie pozostanie jedynie login (nazwa użytkownika)
 12. Administrator ma prawo zablokowania konta użytkownika w trybie natychmiastowym (bez informowania go o tym fakcie), jeśli działanie użytkownika będzie wykazywało znamiona spamu (niechcianych treści) lub jego dane (takie jak np. numer IP komputera) będą wykazywały ścisłe powiązanie z osobami, które dopuściły się spamu na łamach serwisu. W przypadku, gdy uzytkownik będzie miał w serwisie dodane opisy podróży czy galerie zdjęć, zostaną one skasowane wraz ze wszystkimi innymi danymi mogącymi służyć do identyfikacji go z jakąkolwiek osobą fizyczną.
 13. Użytkownik serwisu dokonując publikacji materiałów (zdjęcia, filmy, teksty) oświadcza że są one jego autorstwa i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 14. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści (m.in. zdjęcia, filmy, teksty) umieszczanie przez użytkowników serwisu.
Zapoznaj sie tkaże z naszą polityką plików cookie.